Πιστοποιητικά
 • Κίνα Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: MD CE
  Αριθμός: M.2017.201.N2251
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-10-27
  Ημερομηνία λήξης: 2022-10-26
 • Κίνα Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: LVD&EMC CE
  Αριθμός: M.2021.206.C63031
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-03-25
  Ημερομηνία λήξης: 2026-03-24
 • Κίνα Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Patent
  Αριθμός: ZL 2009 2 0167623.2
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2010-12-15
  Ημερομηνία λήξης: 2020-12-15
 • Κίνα Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO
  Αριθμός: 00112Q211306R0S/1100
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-11-01
  Ημερομηνία λήξης: 2015-10-31
 • Κίνα Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Trademark
  Αριθμός: ZC9621736 ZC
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-07-21
  Ημερομηνία λήξης: 2032-07-20
 • Κίνα Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Trademark renewal certificate
  Αριθμός: 9621736
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2022-04-12
  Ημερομηνία λήξης: 2032-07-20
QC Προφίλ

Κάθε διαδικασία της παραγωγής μας έχει τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο:


1. Η προκαταρκτική ποιοτική επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί προτού να τεθούν οι αγορασμένες πρώτες ύλες στην αποθήκη εμπορευμάτων. Οι πρώτες ύλες με τα ποιοτικά προβλήματα θα επιστραφούν στους προμηθευτές πρώτης ύλης, και μόνο εκείνοι χωρίς προβλήματα θα τεθούν επιτυχώς στην αποθήκη εμπορευμάτων.


2. Το προσωπικό παραγωγής και συνελεύσεων πρέπει να συγκεντρώσει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τη διαδικασία, τις απαιτήσεις και τα σχέδια.


3. Πρίν συγκεντρώνουν τον εξοπλισμό, τα απαραίτητα εξαρτήματα θα εξεταστούν για την ακρίβεια και τη λειτουργία πάλι. Τα εξαρτήματα που ανταποκρίνονται στα πρότυπα θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέλευση του εξοπλισμού, και τα εξαρτήματα που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα θα διορθωθούν μέχρι τα εξαρτήματα που τρέχουν χωρίς προβλήματα.


4. Αφότου συγκεντρώνεται η μηχανή, οι τεχνικοί θα διορθώσουν ολόκληρη τη μηχανή και θα καταγράψουν τα στοιχεία. Μόνο η κατάλληλη μηχανή θα σταλεί στον πελάτη.

 

Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd έλεγχος ποιότητας 0

Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd έλεγχος ποιότητας 1

Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd έλεγχος ποιότητας 2

Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd έλεγχος ποιότητας 3

Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd έλεγχος ποιότητας 4

Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd έλεγχος ποιότητας 5

 

Πιστοποιητικά

Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd έλεγχος ποιότητας 6

Beijing Seigniory NC Equipment Co.Ltd έλεγχος ποιότητας 7